Change Over / چنج اور

ATS Card 7A

جهت مشاهده اطلاعات کارت 7 آمپر بر روی گزینه ی زیر کلیک کنید

ATS Card 25A

جهت مشاهده اطلاعات کارت 25 آمپر بر روی گزینه ی زیر کلیک کنید

ATS Card /Change over

با توجه به مصارف مسکونی و صنعتی در بسیاری از موارد با وجود دو برق (اصلی و اضطراری) نیاز به چنج ما بین این دو برق می باشد که به صورت اتوماتیک انجام پذیرید به طور مثال در مراکز صنعتی برای تعیین وضعیت چنج بعد از دیزل ژنراتور نیاز به چنج اور اتوماتیک است که با قرار دادن یک کارت ATS و فرمان به کنتاکتورها عمل چنج انجام می شود . در مراکز مسکونی ، هتل ها ، مجتمع ها و … که نیاز به چنج به صورت اتوماتیک با جریان محدود با ظرفیت می باشد ، با استفاده از کارت ATSP و حذف مدارات چنج اور و کنتاکتورهای قدرت این امر انجام می پذیرد.

Scroll to top